Bridgestone ผู้สนับสนุนการแข่งขันรายการ Indy Autonomous Challenge

Bridgestone ผู้สนับสนุนการแข่งขันรายการ Indy Autonomous Challenge

บริดจสโตนอเมริกา ผู้สนับสนุนการแข่งขันระดับโลกสำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในการเขียนโปรแกรมแข่งขันรถยนต์ไร้คนขับความเร็วสูงครั้งแรกของโลก