ตอบอย่างอื่นบ้างก็ได้ ที่ไม่ใช่แค่ I’m fine thank you. and you?

ตอบอย่างอื่นบ้างก็ได้ ที่ไม่ใช่แค่ I’m fine thank you. and you?

นึกถึงเวลาเรียนวิชาภาษาอังกฤษ พออาจารย์เดินเข้ามา หัวหน้าห้องสั่งยืนขึ้น ทักทายคุณครู เราจะคุ้นเคยกับเซตของประโยคแบบนี้ว่า Teacher : Good morning class. Students : Good morning teacher.…