Hyundai และ Kia เผยคลิปตัวอย่าง Wireless Charging ของรถไฟฟ้าในอนาคต

Hyundai และ Kia เผยคลิปตัวอย่าง Wireless Charging ของรถไฟฟ้าในอนาคต

ในอนาคต การชาร์จแบตเตอรี่ ของ รถยนต์ไฟฟ้า จะง่ายขึ้นด้วย Wireless Charging ซึ่งล่าสุด Hyundai และ Kia ได้เผย คลิปวิดีโอ ตัวอย่างการใช้งาน Wireless Charging ออกมาให้เห็นกันแล้ว   สองยักษ์ใหญ่ค่ายผู้ผลิตรถยนต์จากเกาหลี ได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอการใช้งาน…