2020 Honda CUB 110 สีใหม่ – อัปเกรดอุปกรณ์ใหม่เพิ่มความอุ่นใจยิ่งขึ้น

2020 Honda CUB 110 สีใหม่ – อัปเกรดอุปกรณ์ใหม่เพิ่มความอุ่นใจยิ่งขึ้น

Honda Motor Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ประกาศอัปเดทมอเตอร์ไซค์ตระกูล CUB 110 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานของระบบส่องสว่างในมอเตอร์ไซค์ ทั้ง Super Cub 110 และ…