Harley-Davidson รวมพลไลค์เกอร์จัดกิจกรรมแรลลี่ H.O.G. ครั้งแรกในไทย

Harley-Davidson รวมพลไลค์เกอร์จัดกิจกรรมแรลลี่ H.O.G. ครั้งแรกในไทย

เหล่าชุมชนนักขับขี่ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน จากแชปเตอร์ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมตัวพบกันในกิจกรรมแรลลี่ H.O.G. ระดับภูมิภาค ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย