วิธีการลบเสียงและคำสั่งของเรา บน Google Assistant ง่ายๆ

วิธีการลบเสียงและคำสั่งของเรา บน Google Assistant ง่ายๆ

อย่างที่เรารู้จักกันดี Google Assistant เป็นเสมือนเลขาส่วนตัวอัจฉริยะที่สั่งงานมือถือด้วยเสียงผ่าน AI สมองกล รวมถึงยังสามารถรับรู้การสั่งงานได้จากการพูดคำว่า “Ok Google” และ “Hey Google” โดยระบบจะรับรู้ได้จากเนื้อเสียงของเราที่ฝึกการใช้งานเอาไว้ เมื่อเราพูด Google…