Goodyear ElectricDrive GT ยางรุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ

Goodyear ElectricDrive GT ยางรุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ

Goodyear ElectricDrive GT ผลิตภัณฑ์ยางอะไหล่ทดแทนรุ่นแรกของแบรนด์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ ครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่รถบ้าน ๆ จนถึงรถสปอร์ต