Samsung Galaxy A30s ในรุ่น 64GB หั่นราคาลงที่ประเทศอินเดีย

Samsung Galaxy A30s ในรุ่น 64GB หั่นราคาลงที่ประเทศอินเดีย

Samsung Galaxy A30s ที่เปิดตัวไปที่ประเทศอินเดียเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ที่วางขายในรุ่น 4GB/64GB ล่าสุด มีรุ่น 4GB/128GB ที่วางขายแล้วผ่านร้านค้าออฟไลน์ทั่วประเทศเท่านั้น ราคา Samsung Galaxy A30s ในรุ่น…