Looking Further with Ford พลังของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อโลกและพฤติกรรม

Looking Further with Ford พลังของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อโลกและพฤติกรรม

ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนเอง ได้กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในตอนนี้ หากต้องเลือก คุณจะเลือกให้ลูกนั่งรถที่ขับเคลื่อนเองหรือนั่งรถที่ขับโดยคนแปลกหน้า น่าแปลกใจที่ร้อยละ 67 ของผู้ใหญ่เลือกรถที่ขับเคลื่อนได้เอง ข้อมูลนี้นำมาจากรายงานเทรนด์ปี 2019 ของ Ford ซึ่งเปิดเผยออกมาล่าสุด เจาะลึกเกี่ยวกับแรงขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภค กับภาพรวมของเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่าย…