Ford การันตี ความใส่ใจ ยกระดับการดูแลลูกค้าแบบครอบครัว

Ford การันตี ความใส่ใจ ยกระดับการดูแลลูกค้าแบบครอบครัว

ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศยกระดับการบริการลูกค้า พร้อมมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมในการเป็นเจ้าของรถฟอร์ดด้วย ‘ฟอร์ด การันตี ความใส่ใจ’ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งเจ้าของรถฟอร์ดปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ดูแลแบบครอบครัวผ่านคำมั่นสัญญา 4 ประการ ได้แก่ ฟอร์ดพร้อมรับฟัง (We Listen)…