Flare จับมือToyota Tsusho (Thailand) เปิดมิติตลาดโฆษณาเคลื่อนที่

Flare จับมือToyota Tsusho (Thailand) เปิดมิติตลาดโฆษณาเคลื่อนที่

ในยุคที่สื่อโฆษณาต้องปรับตัวเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยใช้เวลาแต่ละวินาทีอย่างมีคุณค่า สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ติดรถ จึงเป็นที่พบเห็นและเริ่มเข้ามามีบทบาท บริษัท แฟลร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (Flare (Thailand) Co.,Ltd.) จึงได้รุกเข้าสู่ธุรกิจ สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ติดรถ โดยจับจุดของผู้คนที่แต่ละวันต้องอยู่บนท้องถนนกันเป็นเวลานาน ต่อไปนี้ไม่ต้องหงุดหงิดกับช่วงเวลารถติด…