First Jobber ต้องรู้! ประกัน PA คืออะไร จ่ายครอบคลุมอะไรบ้าง?

First Jobber ต้องรู้! ประกัน PA คืออะไร จ่ายครอบคลุมอะไรบ้าง?

เข้าสู่โลกการทำงานอย่างเต็มตัวกันแล้วสำหรับเหล่า First Jobber ทั้งหลาย หลาย ๆ คนอาจจะเริ่มวางแผนการเงินกันแล้ว โดยต้องบอกเลยว่าประกันต่าง ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันอุบัติเหตุหรือประกัน PA แต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไร ครอบคลุมอะไรบ้าง ก็มาเก็บข้อมูลกันตรงนี้ได้เลย!…