Ford เพิ่มไลน์ผลิต Expedition เเละ Navigator หลังกระเเสตอบรับดีเกินคาด

Ford เพิ่มไลน์ผลิต Expedition เเละ Navigator หลังกระเเสตอบรับดีเกินคาด

ความต้องการสำหรับ Ford Expedition เเละ Lincoln Navigator ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มลูกค้าในสหรัฐอเมริกาของ Ford ล่าสุดมีการประกาศอย่างเป็นทางการเเล้วว่าจะมีการเพิ่มไลน์อัพการผลิตของรถยนต์ SUV ทั้งสองเพิ่มขึ้นอีก 20% ในฤดูร้อนนี้ ยอดขายของ Expedition…