2020 Royal Enfield Himalayan ขุมพลังมาตรฐานไอเสีย Euro 5 พร้อมสีใหม่

2020 Royal Enfield Himalayan ขุมพลังมาตรฐานไอเสีย Euro 5 พร้อมสีใหม่

Royal Enfield เยอรมนี เผยโฉม 2020 Royal Enfield Himalayan ที่ได้รับการปรับปรุงขุมพลังใหม่ให้ผ่านมาตรฐานไอเสีย Euro 5 ปล่อยไอเสียน้อยลงกว่าเดิม ควบคู่กับการอัปเกรดออพชั่นใหม่ และสีตัวถังใหม่ ผสมผสานทั้งความทันสมัย…

PTT UltraForce ดีเซล พรีเมียม น้ำมันมาตรฐาน Euro 5 เพื่อลดมลพิษฝุ่น PM2.5

PTT UltraForce ดีเซล พรีเมียม น้ำมันมาตรฐาน Euro 5 เพื่อลดมลพิษฝุ่น PM2.5

ปรากฏการณ์ควันพิษเหนือกรุงเทพ ที่เกิดการสะสมตัวของมลพิษในอากาศ และค่า ฝุ่นละออง PM2.5 เป็นสภาวะเร่งด่วนที่กำลังทำร้ายคนไทยในขณะนี้ เป็นต้นเหตุของภาวะความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และหืด และมีการคาดการณ์ว่า ฝุ่นพิษ PM2.5 เป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากกว่าสามล้านคนทั่วโลก…