LINE ฟีเจอร์ใหม่ ไอคอน REACTION บนห้องแชท โต้ตอบข้อความได้ไม่รบกวนบรรยากาศสนทนา

LINE ฟีเจอร์ใหม่ ไอคอน REACTION บนห้องแชท โต้ตอบข้อความได้ไม่รบกวนบรรยากาศสนทนา

LINE ฟีเจอร์ใหม่ REACTION ช่วยให้ผู้ใช้โต้ตอบข้อความหรือรูปภาพได้ด้วยไอคอน Emoji แสดงอารมณ์มีให้เลือกถึง 6 แบบย้อนหลังได้ถึง 7 วัน