งานนิทรรศการออนไลน์เพื่อแนะแนวนักเรียนในภูมิภาคเอเชียเรื่องโอกาสการศึกษาต่อที่ไอร์แลนด์

งานนิทรรศการออนไลน์เพื่อแนะแนวนักเรียนในภูมิภาคเอเชียเรื่องโอกาสการศึกษาต่อที่ไอร์แลนด์

ในปี 2002 ไอร์แลนด์มีนักเรียนต่างชาติเพียง 4,180 คน แต่ใน 20 ปีต่อมา ตัวเลขนี้ได้เพิ่มขึ้นถึงกว่า 44,000 และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากยิ้งขึ้นในวันนี้ นักเรียนทั่วโลกได้ค้นพบแล้วว่าไอร์แลนด์เป็นหนึ้งในสถานที่น่าเรียนต่อที่สุด มหาวิทยาลัยทั้งหมดของไอร์แลนด์ถูกจัดอันดับอยู่ใน 5 เปอร์เซ็นต์แรกจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก…