EDIFICE สปอร์ตโครโนกราฟเรือนบางรุ่นใหม่ กับจิตวิญญาณจากมอเตอร์สปอร์ต

EDIFICE สปอร์ตโครโนกราฟเรือนบางรุ่นใหม่ กับจิตวิญญาณจากมอเตอร์สปอร์ต

คุณโคจิ ชินโจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และคุณวิโรจน์ สุขพิทักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสแผนก Watch & Hardline บริษัท…