3BB เผยทิศทางสร้าง Ecosystem ใหม่ ต่อยอดบริการที่ให้มากกว่าอินเทอร์เน็ต

3BB เผยทิศทางสร้าง Ecosystem ใหม่ ต่อยอดบริการที่ให้มากกว่าอินเทอร์เน็ต

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบมากมายต่อทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม บริการสื่อสารโทรคมนาคมกลับเป็นปัจจัยสําคัญและมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยเชื่อมโยงผู้คนและส่งเสริมชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการทํางานที่บ้าน การเรียนระยะไกลของนักเรียน นักศึกษา หรือการรับชมความบันเทิงและการใช้งานธุรกรรมดิจิทัลได้แบบทุกที่ทุกเวลา ซึ่งนับจากนี้ไป พฤติกรรมเหล่านี้ จะกลายเป็นวิถีชีวิตปกติของคนทั่วไปในสังคม…