XBUS รถบรรทุกพลังไฟฟ้าขนาดเล็ก ปรับตัวถังได้หลากสไตล์ พบกันปีหน้า

XBUS รถบรรทุกพลังไฟฟ้าขนาดเล็ก ปรับตัวถังได้หลากสไตล์ พบกันปีหน้า

Electric Brands เปิดตัว XBUS รถบรรทุกไฟฟ้าขนาดเล็กสุดอเนกประสงค์เวอร์ชั่นโปรโตไทป์ที่สานต่อ eBussy เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2022