แม่นยำ ทำงานง่าย ลดรายจ่ายจริง กับ “ระบบจัดซื้อ” ยุค 2021

แม่นยำ ทำงานง่าย ลดรายจ่ายจริง กับ “ระบบจัดซื้อ” ยุค 2021

ไม่ใช่เพียงแต่งานด้านบัญชีหรือเทคโนโลยีเท่านั้นที่จำเป็นจะต้องใช้ระบบการจัดการที่ทันสมัย อีกหนึ่งงานที่ต้องการความแม่นยำในการทำข้อมูล และยังต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมากไม่แพ้กันนั่นก็คืองานจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในหลายๆ องค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อวัตถุดิบหรือทรัพยากรมาใช้ในการผลิต การจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน หรือการจัดจ้างผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการมาดำเนินการอะไรบางอย่างให้บริษัทก็ตาม ระบบจัดซื้อในแบบดั้งเดิมนั้นอาจยังไม่รองรับกับจำนวนข้อมูลและความรวดเร็วในการทำงาน จึงได้มีการเปิดตัวระบบ e-Procurement ขึ้นมา ระบบจัดซื้อมีไว้ทำไมในทุกหน่วยงานย่อมต้องมีการจัดหาวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึงจัดจ้างผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการมาทำงานอะไรบางอย่าง เพื่อให้องค์กรสามารถนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดผลผลิตต่อได้…