Hyundai เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ล่าสุด E-GMP

Hyundai เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ล่าสุด E-GMP

Hyundai เดินหน้าพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต่อเนื่อง โดยในเวลานี้ได้มีข้อมูลว่าทางบริษัทฯ กำลังทุ่มเทพัฒนาแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ล่าสุด ร่วมกับซับพลายเออร์ เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์ม Electric-Global Modular หรือมีชื่อย่อว่า “E-GMP” ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มปัจจุบัน ทั้งนี้ ตัวอย่างแพลตฟอร์มมีแผนจะเปิดตัวในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวเรียกรหัสแผนการว่า…