GWM ชู Door-to-Door Delivery Service บริการส่งมอบรถสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

GWM ชู Door-to-Door Delivery Service บริการส่งมอบรถสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ชู Door-to-Door Delivery Service เชื่อมต่อประสบการณ์ O2O อย่างเต็มรูปแบบ สร้างประสบการณ์ใหม่ในการส่งมอบรถยนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้า