รวม 6 ช่องทางการรับชม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบ DLTV

รวม 6 ช่องทางการรับชม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบ DLTV

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดการเรียนการสอนผ่านฟรีทีวี 17 ช่อง โดยเริ่มในวันจันทร์ที่ 18…