Nissan เผยวิสัยทัศน์ยานยนต์ไฟฟ้าอนาคตในงาน Delta Future Industry Summit

Nissan เผยวิสัยทัศน์ยานยนต์ไฟฟ้าอนาคตในงาน Delta Future Industry Summit

นิสสัน ประเทศไทย เปิดเผยวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของขับเคลื่อนในเมืองหลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและขับเคลื่อนด้วยรถยนต์ไฟฟ้าที่ไร้มลพิษ ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนวิถีชีวิตคนเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบให้ดีขึ้น ในการบรรยายพิเศษภายในงาน Delta Future Industry Summit 2019 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพ…