Chiang Mai Ice Carving Show เมืองน้ำแข็งแกะสลัก ที่เที่ยวใหม่ ท้าทายความหนาว ติดลบ 8-15 องศา

Chiang Mai Ice Carving Show เมืองน้ำแข็งแกะสลัก ที่เที่ยวใหม่ ท้าทายความหนาว ติดลบ 8-15 องศา

ท้าความหนาวระดับติดลบ ที่ Chiang Mai Ice Carving Show อาณาจักรประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักสุดยิ่งใหญ่ เปิดให้ชมแล้ววันนี้ ณ ชั้น 1 อาคารบี ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่…