‘CHAAUM STUDIO’ ร้านค้าสุดแนว นำถุงปูนไร้ค่า มาทำเป็นกระเป๋าสร้างรายได้

‘CHAAUM STUDIO’ ร้านค้าสุดแนว นำถุงปูนไร้ค่า มาทำเป็นกระเป๋าสร้างรายได้

ร้าน ‘CHAAUM STUDIO’ นำถุงปูนขยะไร้ค่า ทำเป็นกระเป๋ามีมูลค่า สร้างรายได้ หากพูดถึงธุรกิจในปัจจุบันนั้น ไอเดียดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เฉกเช่นเดียวกับร้าน ‘chaaum studio’ ที่มีความคิดสุดล้ำ นำถุงซีเมนต์เก่า ๆ ที่ปกติใช้แล้วทิ้ง…