Car Club ร่วมงาน TRW Braking System Seminar อบรมเจาะลึกเรื่องระบบเบรก

Car Club ร่วมงาน TRW Braking System Seminar อบรมเจาะลึกเรื่องระบบเบรก

“คาร์คลับ” ร่วมงาน “TRW Braking System Seminar” อบรมเจาะลึกเรื่อง ระบบเบรก โดย กูรู จากเยอรมนี นายพรศักดิ์ อริยพงศ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท…