Café Amazon ‘Go Green’ ใส่ใจสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Café Amazon ‘Go Green’ ใส่ใจสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และรองศาตราจารย์ สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์…

Café Amazon Circular Living Concept @สามย่าน ร้านกาแฟรักษ์โลก

Café Amazon Circular Living Concept @สามย่าน ร้านกาแฟรักษ์โลก

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด…