อยากเป็นนายตัวเอง! พยาบาลสาวหันมาเพาะปลูกตะบองเพชรขาย พร้อมแนะนำคนสนใจ

อยากเป็นนายตัวเอง! พยาบาลสาวหันมาเพาะปลูกตะบองเพชรขาย พร้อมแนะนำคนสนใจ

อยากเป็นนายตัวเอง อยากมีเวลาให้กับคนในครอบครัว พยาบาลสาวหันมาเป็นนายตนเอง เพาะปลูกตะบองเพชรขายสร้างรายได้งดงาม น.ส.ศรีวรรณ กอธรรมรังษี  อายุ 41 ปี อดีตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ตนเองทำงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง แต่ระยะหลังมาอยากเป็นนายตัวเอง อยากมีเวลาให้กับคนในครอบครัวมากขึ้น จึงได้ลาออกและหันมาเพาะเลี้ยงหน่ายตะบองเพชรอย่างจริงจัง ตนชอบตะบองเพชร…