BYD เดินหน้าบุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทย ส่ง BYD M3, T3 รุกตลาด!

BYD เดินหน้าบุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทย ส่ง BYD M3, T3 รุกตลาด!

EV Society เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในรูปแบบยานยนต์ไฟฟ้า BYD ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) มาใช้งานในเชิงพาณิชย์ โดยนำรถแท็กซี่ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ แบบ VIP จำนวน 90 คัน ให้บริการรับส่งผู้โดยสารเป็นรายแรกของไทย มีจุดให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ…