Bridgestone ชวนผจญภัยบนออนไลน์ใน ‘เก่งทุกทาง ต้องยาง Dueler A/T001’

Bridgestone ชวนผจญภัยบนออนไลน์ใน ‘เก่งทุกทาง ต้องยาง Dueler A/T001’

Bridgestone ชวนผจญภัยบนออนไลน์ ผ่าน 4 กูรูสายรถยนต์ร่วมทำคลิปผจญภัยต่างสไตล์ในแคมเปญพิเศษ “เก่งทุกทาง ต้องยาง Dueler A/T001” และจองสิทธิ์ส่วนลด 3,000 บาท