Lamina รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand อันดับ 1 ต่อเนื่อง 7 ปี

Lamina รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand อันดับ 1 ต่อเนื่อง 7 ปี

ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ฟิล์มกรองแสงรถยนต์อันดับ 1 ในใจผู้บริโภค สำหรับ “ลามิน่าฟิล์ม” ที่ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2021 หรือรางวัลตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากผลสำรวจผู้ใช้งานจริง จัดโดยนิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge) จากกระบวนการทำวิจัยที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างตรงไปตรงมาจากคณะทำงานในทุกภาคส่วน บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร…

Lamina รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

Lamina รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด รับมอบรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2019 หรือรางวัลตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 5…