Bentley Continental GT Number 1 Edition ฉลองความเป็นหนึ่งจากอดีต สู่ปัจจุบัน

Bentley Continental GT Number 1 Edition ฉลองความเป็นหนึ่งจากอดีต สู่ปัจจุบัน

Mulliner สำนักแต่ง Bespoke ภายใต้ Bentley เฉลิมฉลองครบรอบ 1 ทศวรรษของแบรนด์อย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดตัว Bentley Continental GT Number 1 Edition ถ่ายทอดจิตวิญญาณของรถแข่ง…