สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนท้องถิ่น โครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว จำนวน 432 คน ร่วมพื้นที่ทั้งสิ้น 5,093 ไร่ จาก 4 ภูมินิเวศ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนท้องถิ่น โครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว จำนวน 432 คน ร่วมพื้นที่ทั้งสิ้น 5,093 ไร่ จาก 4 ภูมินิเวศ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนท้องถิ่นในการร่วมดำเนินการ โครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ให้กับประเทศไทย โดยโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน  และเป็นปีแรกที่มีการจัดมอบเกียรติบัตรในรูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ พิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6…