Bridgestone คืนกำไรร้านค้าสมาชิก แจกรางวัลใหญ่ในกิจกรรม B-Point Big Campaign

Bridgestone คืนกำไรร้านค้าสมาชิก แจกรางวัลใหญ่ในกิจกรรม B-Point Big Campaign

บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) คืนกำไรให้กับร้านค้าสมาชิกบีพอยท์ แจกรางวัลใหญ่ รถยนต์อีซูซุดีแมคซ์ และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท