Toyota Yaris Hatchback ในร่าง Mazda2 จ่อเปิดตัวที่อเมริกา

Toyota Yaris Hatchback ในร่าง Mazda2 จ่อเปิดตัวที่อเมริกา

Toyota จำหน่ายรถยนต์ซีดาน Yaris เวอร์ชั่น Mazda2 ในสหรัฐอเมริกา ไปแล้ว เเละ Toyota ได้ประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งกับการกลับในของ Yaris Hatchback 5ประตู ซึ่งก็ยังเป็นการใช้ร่างของ Mazda2…