Porsche สร้างแผ่นเสียง จากยาง 919 Hybrid ที่ชนะการแข่งขัน Le Mans

Porsche สร้างแผ่นเสียง จากยาง 919 Hybrid ที่ชนะการแข่งขัน Le Mans

Porsche ได้เปลี่ยน ยางรถแข่ง Porsche 919 Hybrid จากรถคันที่ได้รับชัยชนะจากงานแข่งขัน Le Mans ให้กลายเป็นชุด แผ่นไวนิล เพื่อระลึกถึงชัยชนะในการแข่งขันรายการที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกถึง 19 ครั้ง สำหรับขั้นตอนการผลิตแผ่นไวนิลครั้งนี้ก็เริ่มจากการที่นำยางมาฉีก และบีบอัดกดลงไปบนแผ่นเสียงไวนิลด้านเดียว…