‘อนาคตใหม่’ แถลง ‘ไฮเปอร์ลูป’ ในไทย สร้างงานคนนับแสนตำแหน่ง

‘อนาคตใหม่’ แถลง ‘ไฮเปอร์ลูป’ ในไทย สร้างงานคนนับแสนตำแหน่ง

“อนาคตใหม่” แถลงผลศึกษา “ไฮเปอร์ลูป” ในไทย สร้างงาน 1.8 แสนตำแหน่ง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 9.7 แสนล้านบาท พร้อมนำไทยสู่การเป็นแนวหน้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโลก วันที่ 14 มี.ค. 62…