LINE MAN TAXI เดินหน้าให้บริการในพื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง

LINE MAN TAXI เดินหน้าให้บริการในพื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง

LINE MAN เดินหน้าขยายพื้นที่การให้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE MAN TAXI ให้ครอบคลุมไปถึงเขตพื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงรวม 5 จังหวัด