Hello Neighbor หนังสั้นตลกร้าย สุดครีเอท คว้ารางวัลชนะเลิศ 1 แสนบาท จากโครงการไทยดี มีมารยาท

Hello Neighbor หนังสั้นตลกร้าย สุดครีเอท คว้ารางวัลชนะเลิศ 1 แสนบาท จากโครงการไทยดี มีมารยาท

ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วกับ การประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย “ไทยดีมีมารยาท” โดยความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ บริษัท โมโน…