สรุปรายการกิจกรรมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 239 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เสมือนจริง (Virtual Event)

สรุปรายการกิจกรรมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 239 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เสมือนจริง (Virtual Event)

ชมงานได้ที่ : https://ใต้ร่มพระบารมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์.com นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณ 10 รัชกาล ตอนที่ ๑ ปฐมกาลแห่งแผ่นดิน ตอนที่ 2 งามศิลป์งามวรรณกรรม ตอนที่ 3 เลิศล้ำเศรษฐกิจ ตอนที่…