A.P.Honda เชิญชวนคนไทยร่วมปกป้องความฝันของเด็ก เดินหน้าสังคมหัวแข็ง ปี 4

A.P.Honda เชิญชวนคนไทยร่วมปกป้องความฝันของเด็ก เดินหน้าสังคมหัวแข็ง ปี 4

เอ.พี. ฮอนด้า ผู้ริเริ่มการรณรงค์โครงการขับขี่ปลอดภัยในประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสังคมหัวแข็ง ผ่าน 2 กิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยใส่หมวกกันน็อค ประกอบด้วย กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีวาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก…

A.P. Honda เดินหน้าต่อเนื่องหนุน สังคมหัวแข็ง ปี 3 ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา

A.P. Honda เดินหน้าต่อเนื่องหนุน สังคมหัวแข็ง ปี 3 ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา

A.P. Honda หนุน สังคมหัวแข็ง ปี 3 ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา หาแชมป์ภาคกลาง โครงการ “วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก” และ “ โรงเรียนหัวแข็ง” รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ “วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก” ระดับเขตภาคกลางได้แก่…