​กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้ไม่พบฝุ่นในโรงงานเกินค่า PM2.5

​กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้ไม่พบฝุ่นในโรงงานเกินค่า PM2.5

กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเกิดมลพิษทางอากาศ ยืนยันว่า ไม่พบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 2.5 ไมโคกรัม ขณะที่การนิคมอุตสาหกรรมฯ ยืนยันว่า โรงงานอุตสาหกรรในนิคมฯ ปฎิบัติตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง EIA และ EHIA มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน…