เข้าใจผู้ป่วย ‘โรคไบโพล่าร์’ ไม่ใช่คนอันตราย อยู่ร่วมกันได้ แค่ต้องรักษาให้ไว

เข้าใจผู้ป่วย ‘โรคไบโพล่าร์’ ไม่ใช่คนอันตราย อยู่ร่วมกันได้ แค่ต้องรักษาให้ไว

โรคไบโพล่าร์ เป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งที่รักษาให้หายได้ ทั้งจากแพทย์ หรือการให้ยา สิ่งสำคัญคือคนรอบข้าง ต้องหมั่นสังเกตอาการอารมณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ของผู้ป่วย