โรคเกาต์ ห้ามกินอะไร? อาหารที่ควรงด และ อาหารที่ควรกิน ป้องกันโรคเกาต์กำเริบได้!

โรคเกาต์ ห้ามกินอะไร? อาหารที่ควรงด และ อาหารที่ควรกิน ป้องกันโรคเกาต์กำเริบได้!

โรคเกาต์ เป็นโรคข้ออักเสบซึ่งเกิดจากกรดยูริกในเลือดสูงเป็นระยะเวลานาน โรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้หากดูแลรักษาตัวเองและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกรดยูริคสูงเพราะจะไปกระตุ้นทำให้โรคกำเริบ สารพิวรีนจะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกในเลือดจึงทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงผิดปกติ โดยสารพิวรีนจะพบมากในอาหารดังต่อไปนี้ อาหารที่มีพิวรีนสูง สัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด ห่าน เครื่องในสัตว์ ตับอ่อน หัวใจไก่ ตับไก่…

10 วิธีรักษาโรคเกาต์ ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องพึ่งยา!!

10 วิธีรักษาโรคเกาต์ ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องพึ่งยา!!

โรคเกาต์ เกิดจากอะไร? โรคเกาต์  เป็นโรคข้ออักเสบเฉียบพลันซึ่งเกิดจากการมีกรดยูริกสะสมมากกว่าปกติ แล้วไปตกตะกอนอยู่ตามข้อต่างๆ จึงทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้นมา มักพบในเพศชายอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนผู้หญิงจะพบน้อยกว่า ซึ่งโรคเกาต์ควรใช้วิธีรักษาทั้งวิธีการใช้ยาและดูแลเรื่องอาหารควบคู่กันไปจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์   อาการโรคเกาต์รักษาอย่างไรและห้ามกินอะไร งดการรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนสูง…