รู้จักไซโคพาธ โรคบุคลิกภาพผิดปกติ – ขาดความสำนึกผิด

รู้จักไซโคพาธ โรคบุคลิกภาพผิดปกติ – ขาดความสำนึกผิด

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาพูดถึง โรคไซโคพาธ (Psychopaths) ซึ่งเป็นเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) โดยมีลักษณะ ขาดความเห็นใจผู้อื่น ขาดความสำนึกผิด ความรู้สึกด้านชา ไม่เกรงกลัว ขาดความยับยั้งชั่งใจ…