เตือนภัย 4 กลุ่มโรค ที่ต้องเฝ้าระวังช่วงหน้าฝน

เตือนภัย 4 กลุ่มโรค ที่ต้องเฝ้าระวังช่วงหน้าฝน

ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เตือนภัย 4 กลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวังช่วงหน้าฝน แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า ในช่วงหน้าฝนนี้ มี 4 กลุ่มโรค และอีก…