เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพระบุ ‘ยะลา’ เป็นพื้นที่ที่ดีมาก เราสามารถเริ่มต้นที่นี่ได้ทันที

เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพระบุ ‘ยะลา’ เป็นพื้นที่ที่ดีมาก เราสามารถเริ่มต้นที่นี่ได้ทันที

เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ “ศาสตราจารย์ มูฮัมหมัด ยูนุส” ระบุ จ. ยะลา เป็นพื้นที่ ที่ดีมาก เราสามารถเริ่มต้นที่นี่ได้ทันที ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนูส ศาสตราจารย์ มูฮัมหมัด ยูนุส เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและผู้ก่อตั้ง ธนาคาร กรามีน กล่าวตอนหนึ่งในการลงพื้นที่ จ.ยะลา ร่วมปาฐกถาพิเศษ“แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากฐานล่าง    สู่สันติภาพยั่งยืน” แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บุคลากรของ ศอ.บต. เยาวชน นักศึกษา และผู้แทนองค์กรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ว่า ธนาคารกรามีน เกิดขึ้นจากความคิดเล็กๆ ที่ต้องการช่วยเหลือคนจนในบังกลาเทศ อยากให้กลุ่มคนหนุ่มสาว เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนตัวเอง ดูแลคนรอบข้าง ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเอง ไม่ใช่แค่เพียงครอบครัวของเรา แต่ยังรวมไปถึงชุมชนรอบตัวเราหรือชุมชนที่ใหญ่มากกว่านั้น มนุษย์ทุกคนทำได้ทุกที่ ทุกเวลา แค่เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนวิธีคิด และนี่คือเหตุผลที่สถาบันการศึกษามีบทบาทที่สำคัญเพราะเป็นการสร้างความคิดให้แก่คนรุ่นใหม่ว่าเขาเป็นใครและควรมองหาอะไร เราเองพบเจอสิ่งใหม่ๆทุกวัน สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ มนุษย์ทำให้เป็นไปได้เสมอ มนุษย์ประดิษฐ์ สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา จ. ยะลา เป็นพื้นที่ที่ดีมาก เราสามารถเริ่มต้นที่นี่ได้ทันที เราเปลี่ยนโลกได้ การเปลี่ยนโลกต้องการแค่ความคิด ไม่ต้องใช้เครื่องจักร ไม่ใช่ปืน แต่อยู่ที่สมองของเรา ธนาคารกรามีน เริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าไมโครเคตดิต เป็นธนาคารเล็กๆ ที่ตั้งอยู่นอกเมือง สิ่งที่เราเริ่มต้นตอนนั้นไม่เคยคาดคิดว่าจะเปลี่ยนโลกได้ขนาดนี้ ระบบกรามีนไมโครเครดิต เป็นการให้กู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค่าประกันโดยจะให้กู้แก่ผู้ประกอบการหรือชาวบ้านซึ่งยากจนโดยเราจะเดินหน้าทำสิ่งเหล่านี้ให้เติบโตไปเรื่อยๆทำให้ยั่งยืนและนั่นคือทิศทางที่เราอยากจะพัฒนา ที่มา สทท.ยะลา