ญี่ปุ่น เล็งยกเลิกวัฒนธรรม โนมิไค ป้องกันการคุกคามทางเพศ

ญี่ปุ่น เล็งยกเลิกวัฒนธรรม โนมิไค ป้องกันการคุกคามทางเพศ

เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์บีบีซี ระบุ บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งเริ่มลดกิจกรรมดื่มสังสรรค์กับเจ้านายและเพื่อนในออฟฟิศหลังเลิกงาน เพราะกังวลถึงปัญหาที่ตามมา ที่ผ่านมา การดื่มสังสรรค์กับคนในออฟฟิศหลังเลิกงานเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เรียกว่า “โนมิไค” หรือชวนดื่มด้วยกัน ซึ่งถูกมองเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น และเป็นที่รู้จักของเจ้านาย แต่วัฒนธรรมชวนดื่มเช่นนี้ ก็ทำให้เกิดปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจข่มเหง การคุกคามทางเพศ รวมถึงการกลั่นแกล้งอื่น…