Lamina จัดโครงการ “รักษ์โลกกับลามิน่า” ช่วยลดโลกร้อนต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

Lamina จัดโครงการ “รักษ์โลกกับลามิน่า” ช่วยลดโลกร้อนต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามิน่า ฟิล์มกลุ่มพิเศษลูมาร์ ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในเครือบริษัท อีสท์แมน เคมิคัล จากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระธูเล่ จากสวีเดน ผลิตภัณฑ์เคลือบปกป้องรถยนต์ เรือ อากาศยาน…